Det skal du vide før du adoptere

For at adoptere hos os, skal i når i har fundet hunden, kontakte os via mail, hvor i beskriver jer, jeres boligforhold og hvad i kan tilbyde hunden. Der skal indbetales et reservationsgebyr på 1000 kr., dette forlanger vi for, at være sikre på, at i vil lige præcis denne hund ,(reservationsgebyret refunderes ikke ved fortrydelse, men i tilfælde af at hunden fejler noget, eller vi i foreningen ikke kan bortadoptere hunden, kan i få reservationsgebyret refunderes) derefter kontakter vi jer for en godkendelsesamtale. Når denne er gennemført og godkendt får i en kontrakt, som i bedes gennemlæse, underskrive og sende retur, samt indbetale restbeløbet på hunden. Når tiden kommer til at hunden kommer til Danmark, vil vi kontakte jer med info omkring ankomst og praktisk info.

adoptionsgebyr på en hund er 5000 kr.

du skal som minimun være 21 år for at komme i betragtning til at adoptere en hund hos pups4rescue.

You need to know this before you adopt
To adopt with us, once you have found the dog, contact us by email, where you describe yourself, your housing conditions and what you can offer the dog. A reservation fee of DKK 1,000 must be paid, we demand this to be sure that you want exactly this dog, (the reservation fee is not refunded in case of cancellation, but in case the dog fails something, or we in the association can not adopt the dog, you can get the reservation fee refunded) then we will contact you for an approval interview. Once this has been completed and approved, you will receive a contract, which you are asked to read, sign and send back, as well as pay the remaining amount on the dog. When the time comes for the dog to come to Denmark, we will contact you with info about arrival and practical info.

adoption fee for a dog is 5000 kr.

you must be at least 21 years old to be considered for adopting a dog at pups4rescue.