Adoptionskontrakt

Adoptionsgebyr

Prisen for at adoptere en hund igennem Pups4Rescue er 5000,00 kr.

Fortrydelse

Reservationsgebyret på 1000,00 kr., tilbagebetales ikke ved fortrydelse af reservation.
Reservationsgebyret tilbagebetales kun, hvis adoptanten ikke bliver godkendt til adoption.
Det samlede adoptionsgebyr tilbagebetales ikke ved fortrydelse af adoption af hunden, eller
hvis hunden af andre årsager tilbageleveres til Pups4Rescue. Uanset set hvor hurtigt efter
hundens hjemkomst hos adoptanten, der måtte opstå fortrydelse.

Adoptionsgebyret dækker

Adoptionsgebyret dækker sundhedstjek, 2x DHPPi vaccinationer, rabies vaccination, Lmulti
(lep vacc), chip, orme- og loppekur. Neutralisering (for hunde over 6 mdr.), EU-pas, EU
TRACES, samt rejseomkostninger ifm. transport til Danmark.
Derudover bliver hundene testet for Giardia (parasit), dirofilariasis (hjerteorm), leishmania
(parasit fra sandfluer/myg), babesiosis (flåt), erlichia (flåt) og rickettsia (flåt).
Hvis hunden testes positiv for én eller flere af de sygdomme, der testes for, dækkes yderligere gebyrer til gentest og medicin af foreningen. Læs nærmere under “Information ifm.
sundhedstest”.
Bemærk at adoptionsgebyret som altid dækker både den hund der adopteres, men også
Pups4Rescue’s plejehunde i Portugal og Danmark.
Pups4Rescue er en nonprofit organisation, alle gebyrer går udelukkende til
dyrlægeomkostninger, herunder længerevarende samt akut opstået sygdom, og
operationskrævende behandling hos plejehunde i Portugal, rejseomkostninger, samt privat
pleje af hunde i Portugal.