Frivillige i Portugal redder hundene fra et liv som uønskede, enten fra familier, der ikke længere vil bo sammen med dem, fra et liv på gaden, hvor de må kæmpe for deres egen overlevelse, eller fra offentlige internater, hvor de sidder helt alene, og sjældent møder en kærlig hånd.

Videreformidling

Pups4rescue sørger for at finde ansvarsfulde, og kærlige familier i Danmark, til de hunde, der reddes i Portugal.

Pups4rescue sørger for, at hundene kommer trygt til Danmark, og bliver overleveret til deres nye familier.

Pups4rescue er en non-profit organisation, alle gebyrer går til dyrlægeomkostninger, herunder længerevarende, samt akut opstået sygdom, og operationskrævende behandling hos plejehunde i Portugal, og privat pleje af hunde i Portugal, så de ikke skal opholde sig alt for længe på offentlige internater, samt til dækning af sundhedstest og rejseomkostninger, for de hunde, der skal afrejse til Danmark.

Organisationen består udelukkende af frivillige, der ønsker at gøre en forskel for hundene.

Hundene formidles via frivillige i Portugal, der arbejder hårdt i deres lokalmiljø, for at redde hundene, og give dem det liv, de fortjener.

Volunteers in Portugal save dogs from a life as unwanted, either from families who no longer want to live with them, from a life on the streets where they have to fight for their own survival, or from public boarding schools where they sit all alone, and rarely meets a loving hand.

Dissemination

Pups4rescue makes sure to find responsible and loving families in Denmark for the dogs that are rescued in Portugal.

Pups4rescue ensures that the dogs arrive safely in Denmark, and are handed over to their new families.

Pups4rescue is a non-profit organization, all fees go to veterinary costs, including long-term, as well as acute illness, and surgery-requiring treatment in care, and private care of dogs in Portugal, so they do not have to stay too long in public dormitories , as well as to cover health tests and travel costs, for the dogs that have to leave for Denmark.

The organization is made up entirely of volunteers who want to make a difference for the dogs.

The dogs are provided through volunteers in Portugal who work hard in their local community to save the dogs and give them the life they deserve.